MAPFRE Sigorta
Remsa Sigorta Ankara Çankaya MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

Otel Paket Sigortası

Otel Paket Sigortası Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem
 • Dahili su
 • Duman
 • Fırtına
 • Kar ağırlığı
 • Yer kayması
 • Yakıt sızması
 • Taşıt çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yeni Yatırımlar
 • Eksik sigortaya karşı koruma
 • Kira kaybı
 • Kazı sonucu yer kayması
 • Dolu
 • Fiziksel Zararlar
 • İzolasyon eksikliği
 • Çalışanlara ve müşterilere ait eşyalar
 • Yakıt Sızıntısı
 • Sprinkler sızıntısı teminatı
 • Hasar sonrası mimar, mühendis danışmanlık masrafları
 • Kilit Değiştirme Masrafları
 • Alternatif Konaklama Sorumluluk

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir:

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör 
 • Yangın mali mesuliyet 
 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu 
 • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu 
 • Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu 
 • Sel ve su baskını (seylap) 
 • Hırsızlık 
 • Cam ve ayna kırılması

Aşağıda belirtilen branşlar da Sigortalı' nın talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir.

 • Yangına Bağlı Kar Kaybı 
 • Elektronik Cihaz 
 • Makine Kırılması
 • İşveren Mali Mesuliyet
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal
 • Ferdi Kaza
 • Asansör Mali Mesuliyet
 • Gıda Zehirlenmesi
 • Spor Etkinlikleri ve Sağlık Klübü
 • Otel Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking
 • Müşteri Eşyaları
 • Müşteri Nakit
 • Kara/Deniz Taşıtları
 • Hatalı Tıbbi Müdahale
 • Kiracı İşletmeler Sorumluluk
 • Çocuk Bakım
 • Renevasyon ve Arızi İnşaat İşleri

Otel Paket Sigortası Merak Ettikleriniz

Sigortalının faaliyet gösterdiği adreslerde, sigortalı çalışanının mallarına poliçe ile temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi nedeni ile gelebilecek zararlar (çanta, eşya, vb.) poliçede belirtilen limit ile teminat kapsamındadır. Nakit, kıymetli evrak ve ziynet eşyaları, elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır.
Yangın ve Ek teminatları, GLKHHKNH-terör risklerinin birinin gerçekleşmesi sonucunda otelin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesi durumunda Rezervasyonu bulunan müşterilerin otelin kullanılabilir başka kısımlarına aktırılmasının mümkün olmadığı hallerde, rezervasyonu olan müşterilerin rezervasyon süresini geçmemek kaydıyla poliçede belirtilen limitlere kadar eşdeğer bir otele aktarılması için gerekli olan makul, ek masraflar (eş değer, alternatif oteldeki konaklama maliyeti ile sigortalının ilgili müşteriler için katlandığı konaklama masrafları arasındaki fark) için ödenecek tazminat poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucu poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir. Azami tazminat süresi 7 gün ile sınırlıdır. Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı beher hasarda 3 gün tenzili muafiyet uygulanacaktır.
Otel konaklayanlarının ve diğer müşterilerin spor salonunda, havuzda, saunada ve sahilde uğrayabilecekleri zararlar ile otelin sorumluluğunda olan spor aktivitelerinde bulunması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar teminata dahildir. Scuba diving, paraseling, yamaç paraşütü, jet ski teminat dışıdır.

İşyerinizi sigorta ettirirken, bina sigorta bedelinin tespitine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bina sigorta bedeli, sigortalanacak yerin yapı tarzına göre yeniden inşaası için gereken maliyettir. Sigorta işleminin hiçbir zaman satış bedeli üzerinden yapılmaması gerekmektedir. Arsa bedeli bina sigorta bedeline eklenmemelidir. Sigortalı yerde yapılmış olan dekorasyon da söz konusu ise dekorasyona ait sigorta bedeli bina sigorta bedeline eklenebilir. Demirbaş, makina, emtea gibi kıymetlerin sigorta bedelinde sigortalının beyanı dikkate alınır. Ancak hasar anında sigortalı malın faturası, envanter kayıtları gibi evraklar talep edilebilir.

Bunların dışında işletmenizin deniz kenarında ve şehir merkezinde olması konusundaki beyan oldukça önemlidir. Bu beyana göre deniz taşıtları çarpması, fırtına gibi risklerin değerlendirilmesi özellik arz etmektedir.

Otel Paket Sigortası İlgili Belgeler

İncelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar aşağıda yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, Remsa Sigorta acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yangın Sigortası Genel Şartlar

Otel Paket Sigortası Online Başvuru

Mapfre

Size Yardımcı Olalım

Whatsapp İletişim Hattı

Whatsapp iletişim hattını kullanarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

+905312512666
Bize Ulaşın

Cep telefonu ile arayarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

0 312 446 0002