MAPFRE Sigorta
Remsa Sigorta Ankara Çankaya MAPFRE Sigorta Yetkili Acentesi

Hayvan Hayat Sigortaları

Hayvan Hayat Sigortaları Teminatlar

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, Tarsim tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda aşağıdakileri teminat altına alır:

 • Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.)
 • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
 • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, Tarsim tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda aşağıdaki sebeplerle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır:

 • Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması
 • Zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
 • Yangın veya infilâk

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için aşağıdaki sebeplerle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır:

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Dar kapsamlı tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.)
 • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler
 • Yangın veya infilâk

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır. Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların aşağıdaki nedenleronucu meydana gelen zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat altına alır:

 • Fırtına
 • Hortum
 • Yangın
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması
 • Sel ve Su Baskını
 • Vahşi Hayvan Saldırısı
 • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece gezginci arıcılık için geçerlidir.)

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerindeki;

Su Ürünlerinde:

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afet
 • Kazalar
 • Predatörler
 • Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıpları

Kafes ve ağlarında:

 • Her türlü doğal afet
 • Kazalar
 • Predatörler
 • Alg patlaması nedeniyle meydana gelen maddi zararı

Hayvan Hayat Sigortaları Merak Ettikleriniz

Bitkisel Ürün Sigortası'nda, poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Meyve ürünlerinde, Dolu Paket Teminatı'na ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece Don Teminatı'nda primin 2/3'si devlet tarafından karşılanır.

Diğer Devlet Destekli Tarım Sigortaları'nda ise, poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanmaktadır.

 • Bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme işlemleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır. (Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.)
 • Seralar için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmaktadır.
 • Su Ürünleri için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlveya İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
 • Hayvan kayıt güncellemeleri; TÜRKVET'te kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
 • Süt Sığırları ve Mandalar; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nden ve/veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’nde kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
 • Erkek Besi Sığırları ve Mandalar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
 • Küçükbaş Hayvanlar (koyun, keçi, koç ve tekeler) için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl İlçe Müdürlükleri’nde kayıt ve güncellemesi yapılmaktadır.
Tarsim web sitesinde yer alan (www.tarsim.gov.tr) Online Prim Hesaplama menüsünden, tahmini prim hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Burada hesaplanan Tarım sigortası primi, rehber primler olup; gerçek, parsel bazında poliçe tanzimi sırasında hesaplanacak primlerle farklılık gösterebilir.
Tarsim'in kurumsal web sitesinden (www.tarsim.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

Hayvan Hayat Sigortaları İlgili Belgeler

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, Remsa Sigorta acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Genel Şartları
Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayvan Hayat Sigortaları Online Başvuru

Mapfre

Size Yardımcı Olalım

Whatsapp İletişim Hattı

Whatsapp iletişim hattını kullanarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

+905312512666
Bize Ulaşın

Cep telefonu ile arayarak sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.

0 312 446 0002